Jordskruvarna"Solpaneler används allt mer för energitillverkning. En stor del monteras på tak, en del även på fasader. Vill du inte göra ingrepp på fastigheten, eller har fel riktning på taket för att få en god verkningsgrad så kan du bygga en anläggning på marken. Det snabbaste och vindsäkraste sättet är att förankra den med jordskruv." - Tabergkonstruktioner AB


Solmont erbjuder även en montagetjänst för jordskruv som man sedan kan använda som fundament till diverse installationer såsom: markstativ till solceller, staket, trädäck, carport och mycket mer!  jordskruvarna@solmont.one

Solpark-skruv
solpark-stativ1
Solpanel-markmontage2