Grenkaparna

Om ditt träd skymmer dina solpaneler eller befinner sig där du ska ha dina solpaneler så kan vi hjälpa dig med att ta bort hela trädet eller några grenar som skymmer. Vi tar även ner, eller glesar ur, träd för dig som inte har solpaneler.


Vi fäller trädet på ett säkert sätt, helt eller så kan vi ta ner det i sektioner för att inte skada omkringliggande egendom så som t.ex huset, garaget, elledningar m.m.


Efter utfört arbete så lägger vi ihop alla trädelar i en fin hög, ni har sedan möjlighet att välja om vi ska kapa upp stockarna i önskade längder för t.ex. vedklyvning eller om det önskas, tar vi med oss ris och virke.